BESTELLEN

BibelCards

 -

BibelCard - 1.Johannes 4,18a

Text der BibelCard:
 
Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz; Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst.
1. Johannes 4, 18a (NGÜ 2011, © Genfer Bibelgesellschaft)
 
Format: 44 x 55 mm (S)